Styrelse

Ordförande: Per Håkansson
per.hakansson@amberadvokater.se

Vice ordförande: Louise Lindgren
lobolindgren@gmail.com

Sekreterare: Eva Röder
nhghakansson@gmail.com

Kassör: Adjungerad Evelynn Liljegren

Övriga ledamöter