Härmed kallas du till årsmöte i KFUM Karlskrona.

Fredagen den 21 april kl 18.00. Lätt måltid serveras så anmäl om du kommer till Annika på 0709-51 55 61 innan den 18 april.

Välkommen! Styrelsen

Om oss på KFUM Karlskrona

KFUM är en ideell icke-vinstdrivande ungdoms- och kvinnorättsorganisation som sätter unga i fokus. KFUM samlar genom 150 medlemsföreningar 45000 medlemmar i Sverige. Alla KFUM-föreningar möter ungas aktuella behov och erbjuder meningsfulla mötesplatser där unga människor får utrymme att stärkas, utveckla egenmakt och i förlängningen förändra samhället och världen. Det görs bl.a. genom idrott, kör, dans, lägergårdar, scouting och mycket mer! KFUM är partipolitiskt- och religiöst oberoende. KFUM-rörelsen i Sverige är en del av världsorganisationerna World Alliance of YMCA och World YWCA som tillsammans samlar över 70 miljoner människor i över 130 länder. Tillsammans är vi världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation.

Besöksadress:

Drottninggatan 15 B 371 31 Karlskrona